Düşünceler

Giriş: Paleontoloji, geçmişte yaşamış organizmaların fosil kalıntılarını inceleyen ve bu kalıntılar aracılığıyla evrimsel tarih hakkında bilgi edinmeye çalışan bilimsel bir…